więcej


Energetyka

World Energy Outlook 2010 - prezentacja w MG (9209)

2010-11-24

Drukuj
- Do 2035 r. światowy popyt na energię pierwotną wzrośnie o 36 proc. – powiedział dr Fatih Birol z Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Główny Ekonomista MAE przedstawił 22 listopada 2010 r. w Ministerstwie Gospodarki wyniki raportu World Energy Outlook 2010. W prezentacji uczestniczył wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. 
Jak poinformował wicepremier Pawlak, tegoroczna publikacja Agencji przedstawia możliwe scenariusze rozwoju na światowym rynku energii w perspektywie najbliższych 25 lat. – Analitycy MAE skupili się na niezwykle istotnych zagadnieniach: opracowali prognozę przyrostu zużycia energii na świecie, zbadali także wpływ polityk energetycznych Chin i Indii na tę sytuację – powiedział. W opinii ministra gospodarki, bardzo interesujące są również opracowania MAE dotyczące możliwości energetycznych państw basenu Morza Kaspijskiego oraz prognozy rozwoju wykorzystania niekonwencjonalnych zasobów ropy i gazu.

Główny scenariusz WEO 2010 – Scenariusz Nowych Polityk – uwzględnia różnorodne zobowiązania i plany państw, których realizacja przełoży się na poziom zapotrzebowania na energię i emisję CO2. W scenariuszu tym popyt na energię pierwotną wzrasta w latach 2008-2035 z ok. 12,3 do ponad 16,7 mld ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe), lub 1,2 proc. średnio w skali roku.

- Paliwa kopalne – ropa, gaz i węgiel – pozostaną najważniejszymi surowcami energetycznymi w 2035 r. – poinformował dr Birol. Paliwem dominującym w bilansie energii pierwotnej będzie ropa naftowa, jednak jej 33-proc. udział w 2008 r. spadnie do 28 proc. w 2035 r. Popyt na węgiel będzie wzrastał do 2020 r., a następnie zacznie spadać. Do 8 proc. (z obecnych 6 proc.) wzrośnie udział energii jądrowej, a z 7 do 14 proc. wzrośnie zużycie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Za 93 proc. prognozowanego wzrostu światowego popytu na energie będą odpowiadać państwa spoza OECD. - W 2035 r. Chiny będą mieć 22-proc. udział w tym wzroście, Indie zaś 17-proc. – wyliczył Fatih Birol. Z danych MAE wynika, że w 2009 r. Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone pod względem największej konsumpcji energii.

W opinii analityków MAE, kluczową rolę w zabezpieczaniu potrzeb energetycznych świata przez najbliższe dwie dekady może odegrać gaz ziemny. - Nadmiar podaży tego surowca powstały w wyniku kryzysu ekonomicznego oraz boom produkcji gazu niekonwencjonalnego w Stanach Zjednoczonych doprowadzi do obniżenia jego cen – powiedział główny ekonomista MAE.

Duży wpływ na rynek gazu będzie mieć również rozwój sytuacji w państwach basenu Morza Kaspijskiego. - Do 2035 roku produkcja gazu w regionie kaspijskim może przekroczyć 310 mld m sześc. rocznie, czyli 3 razy tyle co w Norwegii – powiedział dr Birol. W Scenariuszu Nowych Polityk popyt na błękitne paliwo w 2035 r. osiągnie 4,5 bilionów m3, czyli wzrośnie o 44 proc. w stosunku do 2008 r.

Jak podkreślił dr Birol, kończy się era taniej ropy naftowej. W 2035 r. średnia cena baryłki importowanej przez kraje MAE osiągnie 113 dol., przy ok. 60 dol. średnio za baryłkę w 2009 r. W światowej podaży coraz większą rolę będzie odgrywać ropa ze złóż niekonwencjonalnych. W Scenariuszu Nowych Polityk jej wydobycie wzrośnie do 9,5 mb/d w 2035 r.

Eksperci MAE prognozują, że popyt na energię elektryczną będzie rósł o 2,2 proc. rocznie, a w Chinach potroi się do 2035 r. Trzykrotnie może także wzrosnąć udział OZE w produkcji energii elektrycznej. – Będzie to jednak w dużej mierze zależne od wielkości rządowego wsparcia – wyjaśnił Fatih Birol. W Scenariuszu Nowych Polityk przewiduje się, że całkowite wsparcie dla tego rodzaju produkcji wyniesie 205 mld dol. lub 0,17 proc. światowego PKB.

Zdaniem dr Birola rezultaty kopenhaskiej konferencji klimatycznej z 2009 r. były znaczącym krokiem naprzód, są jednak ciągle dalece niewystarczające, by wprowadzić świat na ścieżkę zrównoważonego rozwoju energetycznego. Dodatkowym impulsem do osiągnięcia celów związanych z bezpieczeństwem energetycznym i ograniczeniu emisji CO2 mogłoby być w jego opinii wycofanie subsydiowania konsumpcji paliw kopalnych. W 2009 r. wyniosło ono 312 mld dol.

Prezentacja raportu World Energy Outlook Międzynarodowej Agencji Energetycznej miała miejsce w Warszawie już po raz piąty. Polska jest członkiem Agencji od września 2008 r. 

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej