Energetyka

Węgiel w krajach Europy Południowo - Wschodniej (20185)

2017-08-25


galeria

Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania i Macedonia nadal w dużym stopniu zależą od węgla. Większość działających w tych krajach elektrowni jest starych i bardzo zniszczonych.  W tym regionie znajduje się też siedem z dziesięciu najbardziej trujących elektrowni węglowych w Europie. 

Kraje Europy Południowo-Wschodniej (Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania i Macedonia)  nadal w dużym stopniu zależą od węgla. Większość działających w tych krajach elektrowni jest starych i bardzo zniszczonych.  W tym regionie znajduje się też siedem z dziesięciu najbardziej trujących elektrowni węglowych w Europie. Koszty ochrony zdrowia publicznego związane z zanieczyszczeniem powietrza przez elektrownie węglowe na Bałkanach Zachodnich stanowią 8,5 mld EUR rocznie. Ponieważ takie zanieczyszczenie powietrza jest transgraniczne, większość tych szkód faktycznie pokrywają obywatele UE.
Mimo to, kraje Europy Południowo-Wschodniej planują wprowadzić do 2030 roku nowe moce węglowe, które będą finansowane głównie przez chińskich inwestorów. Jednocześnie większość z tych krajów stara się przystąpić do UE w latach 2020 i 2030. Te starania są dobrym argumentem dla Unii Europejskiej, aby wymagać od państw ubiegających się o członkostwo w Unii odejścia od źródeł węglowych na rzecz inwestycji w zrównoważone źródła energii odnawialnej. Komisja Europejska, europejskie banki i państwa członkowskie zapewniają znaczne fundusze na rozwój regionu.
Zasady Unii Energetycznej dają Unii Europejskiej wiele możliwości, aby wpierać wycofywanie z elektrowni węglowych w krajach Europy Południowo – Wschodniej na rzecz inwestycji w odnawialne źródła energii. Trwająca reforma Traktatu o Wspólnocie Energetycznej w dziedzinie współpracy energetycznej z tym regionem, pomoże przyspieszyć te procesy.
Europa Południowo – Wschodnia to ogromny, niewykorzystany potencjał dla rozwoju energii odnawialnej i efektywności energetycznej. W rzeczywistości potencjał efektywności energetycznej tego regionu jest największy w Europie. Dlatego niezmiernie ważnym procesem jest wsparcie tych państw w procesie restrukturyzacji energetyki.
Źródło: http://www.caneurope.org


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl