więcej


Energetyka

Ustawa o OZE - zmiana zasad? (9610)

2010-11-20

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Tematem wiodącym XII Forum Energetyki Wiatrowej organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej będzie projekt nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii – najważniejszego aktu prawnego kształtującego rynek OZE w Polsce. Ustawa ma powstać do końca 2010 roku, gdyż ma obejmować swym zakresem niezbędne zmiany wymagane Dyrektywą 2009/28/WE, której termin implementacji do systemu prawnego wszystkich krajów członkowskich upływa 5 grudnia 2010. 
Wśród gości znajdą się przedstawiciele władz Ministerstwa Gospodarki mający realny wpływ na kształt ustawy, która zostanie przedstawiona do konsultacji społecznych oraz prac parlamentarnych. Dyskusja na Forum pozwoli na zapoznanie uczestników Forum z głównymi założeniami nowej ustawy, a w szczególności ze zmianami odnośnie systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.

Ustawa o OZE może przyczynić się do jakościowej zmiany w funkcjonowaniu całej energetyki odnawialnej. Powinna bowiem dać przestrzeń do naprawienia i uregulowania wszystkich wątpliwych obszarów prawa dotyczącego OZE. Wierzymy, że jako zgodna z Dyrektywą 2009/28/WE oraz spójna z polityką energetyczną Unii Europejskiej, pomoże nam sprostać wyzwaniom związanym z realizacją naszych celów w zakresie OZE. 

Z nową ustawą wiążą się jednak również poważne wątpliwości. Najważniejsza dotyczy koncepcji zmiany obowiązującego w naszym kraju systemu wsparcia dla OZE. Wiadomo, że każda zmiana zasad gry w jej trakcie musi budzić kontrowersje. Trudno bowiem wyobrazić sobie realizowanie jakiejkolwiek długofalowej strategii bez stabilnych zasad legislacyjnych, proceduralnych i finansowych. Istniejący system wsparcia nie jest idealny, ale został zaakceptowany przez uczestników rynku, którzy opierają na nim swoją strategię inwestycyjną.

Optymizmem nie napawają również ciągłe opóźnienia w przygotowywaniu najbardziej istotnych dla funkcjonowania rynku OZE w Polsce dokumentów. Na KPD czekamy już ponad cztery miesiące. Czy z Ustawą o OZE będzie podobnie? 

Więcej informacji na stronie: www.few2010.psew.pl

źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, fot. www.sxc.hu
www.elektrownie-wiatrowe.org.pl
  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej