Energetyka

Termomodernizacja w Świebodzicach (9415)

2010-12-19


Gmina Świebodzice w partnerstwie z Gminą Świdnica, Miastem Świdnica, Powiatem Świdnickim i Gminą Jawor realizuje projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcję edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej”. Projekt dofinansowany w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Dzięki unijnym funduszom dwie placówki w mieście zyskają nowe okna i docieplenie.

Nowymi oknami już cieszą się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 – wymiana została przeprowadzona w budynku głównym oraz budynku B, nowa stolarka pojawi się także w sali gimnastycznej. W ramach projektu zostanie także wykonana termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury – prace obejmą docieplenie ścian, dachu i również wymianę stolarki okiennej. Działania te spowodują zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do ogrzania budynków oraz spowoduje mniejszą emisję CO2 do środowiska.

Całkowita wartość projektu: 30 546 072,39 zł
Dofinansowanie projektu: 11 574 084,00 zł

Wkład Gminy Świebodzice w wartość projektu wynosi 3 085 153,31 zł. Dotacja przypadająca dla Gminy - 1 168 982,48 zł. 


Agnieszka Bielawska-Pękala

źródło: wSwiebodzicach
www.wswiebodzicach.pl  


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl