Energetyka

Smog poza sezonem (20162)

2017-06-20


galeria

SMOG, smog wisi w powietrzu.. Słyszeliśmy o nim w ostatnich miesiącach często i zewsząd. Jest on widoczny gołym okiem i na danym obszarze, szczególnie w zimie, w mroźne, słoneczne poranki. Trzeba jednak wiedzieć, że smog jest objawem poważnego problemu, mianowicie niskiej emisji.

Niska emisja zanieczyszczeń to zanieczyszczenia emitowane głównie z kominów o wysokości do 40 metrów nad ziemią. Przeważnie jednak znajdują się one na pułapie do 10 metrów. Źródłem tych zanieczyszczeń są przede wszystkim gospodarstwa domowe i rolne, następnie lokalne kotłownie węglowe, a w niewielkim procencie transport drogowy.

Co tak kopci?

Niska emisja zanieczyszczeń pochodzi głównie z kotłów i pieców na paliwa stałe. W piecach tych można spalić odpady węglowe takie jak muł i miał, a także (niestety) zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Muł i miał węglowy to produkty o wysokiej zawartości siarki, chloru oraz popiołu.

Aż 70% domów w Polsce ogrzewa się za pomocą węgla często w nisko sprawnych, przestarzałych piecach, których użytkowanie skutkuje wysoką emisją pyłów i substancji rakotwórczych. Niestety w Polsce nie istnieją żadne normy dla jakości węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym…

Co nam szkodzi?

Szkodliwe substancje emitowane z naszych domowych kominów to m.in.

 • pyły zawieszone z drobinkami sadzy (w zależności od frakcji cząsteczek są to PM10, PM2,5 czy PM1 – im niższa wartość tym mniejsza frakcja i tym samym większa szkodliwość),
 • dwutlenek siarki – jest wyjątkowo szkodliwy zarówno dla zdrowia człowieka, jak i całego środowiska (to jedna z głównych przyczyn powstawania kwaśnych deszczy),
 • tlenki azotu – w tym dwutlenek azotu - będące jedną z przyczyn powstawania dziury ozonowej czy smogu,
 • metale ciężkie (wśród nich rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom) – są szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin,
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne m.in. benzo(a)piren – substancje rakotwórcze i powodujące silne zatrucia,
 • dioksyny – trujące związki chemiczne, często odpowiedzialne za pojawienie się nowotworów czy bezpłodności.

Skutki kopcenia

Niska emisja powoduje skrócenie czasu życia mieszkańców i przyczynia się do poważnych chorób, m.in. serca, układu oddechowego, alergii, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych i nowotworów. Grupami szczególnie narażonymi na negatywne skutki zdrowotne poza dziećmi są: osoby po 65 roku życia, kobiety w ciąży, osoby przewlekle chore oraz osoby uprawiające sport na "świeżym" powietrzu.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm ludzki jest ogromnym problemem, który rzutuje także na strefę ekonomiczną. Na zewnętrzne koszty zdrowotne zanieczyszczeń składa się każdego roku: 12 tysięcy nowych przypadków hospitalizacji, ponad 500 tysięcy wizyt u specjalistów i aż 14 milionów utraconych dni pracy. Łączna wartość zewnętrznych kosztów zdrowotnych złej jakości powietrza w Polsce oceniana jest na 40 do 120 miliardów euro rocznie.

Niska emisja to problem związany przede wszystkim z emisją szkodliwych pyłów i gazów powstałych w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domach i samochodach oraz kotłowniach przemysłowych.

Z problemem tym można sobie radzić. Wsparciem dla osób, które chcą zmienić coś w swoim otoczeniu, mieć wpływ na poprawę jakości powietrza, zmienić źródło ciepła na bardziej ekologiczne jest projekt "Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne". Edukację warto zacząć od serii filmów, kondensatorów wiedzy oraz konsultacji online z ekspertami. Wszystko to dostępne jest na portalu www.ograniczemisje.pl.

Bezpłatne konsultacje

Jeszcze w czerwcu odbędą się 2 konsultacje online i telefoniczne. Zainteresowani mogą porozmawiać z ekspertami na temat wymiany starych, węglowych pieców na nowe ekologiczne źródło ciepła, dofinansowania do inwestycji ekologicznych, opłacalności w odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne czy pompy ciepła. Wystarczy zalogować się bezpłatnie na www.platforma.ograniczemisje.pl

Terminy:
21 czerwca w godz. 16:00 – 18:00
22 czerwca w godz. 16:00 – 18:00

Dofinansowanie do wymiany kopciucha

Ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne służą  programy dofinansowania, takie jak trwający właśnie KAWKA II – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Dotacja może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

 • trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:
 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie gazowe,
 3. ogrzewanie elektryczne,
 4. odnawialne źródło energii,

przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji;

 • podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego,
 • instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego,
 • termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym.

Z programu KAWKA realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzystać mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy.

Zarówno na temat samej jakości powietrza, instalacji wykorzystujących OŹE, jak i wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne można porozmawiać podczas konsultacji on-line i telefonicznych, prowadzonych na portalu www.ograniczemisje.pl.

To nie są przyjemne ciekawostki…

Czy wiesz, że każdego roku około 3 300 osób ginie w wypadkach samochodowych? To 9 razy mniej od ilości osób umierających na choroby wywołane złym stanem powietrza!

Czy wiesz, że związki chemiczne znajdujące się w niskiej emisji potrafią rozpuścić cement budowlany!

Czy wiesz, że odpady drewniane, pochodzące z pozornie czystych mebli lub palet wydzielają w trakcie spalania bardzo toksyczne substancje pochodzące z farb, lakierów, klejów, bejc i innych środków impregnujących użytych przy ich produkcji.

Czy wiesz, że benzo(a)piren to substancja znajdująca się w papierosach. Wdychasz ją razem z powietrzem.

Niniejszy materiał został opublikowany w ramach przedsięwzięcia „Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne” dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie OTS Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy.


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl