Energetyka

Rozwój sektora energii odnawialnych w Polsce - możliwości inwestycyjne dla przedsiębiorstw portugalskich (9707)

2010-06-08


img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Polska polityka energetyczna do 2030 r. w kontekście energii ze źródeł odnawialnych oraz możliwości inwestycyjne dla portugalskich firm były kluczowymi punktami seminarium z udziałem wiceminister gospodarki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, które odbyło się w Lizbonie 27 maja 2010 r. Spotkanie zorganizował Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Portugalskich (AEP).
Seminarium odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Środowiska, Energii i Zrównoważonego Rozwoju AMBINERGIA 2010 w Porto.

Wiceminister Strzelec-Łobodzińska przedstawiła główne kierunki polskiej polityki energetycznej do 2030 r. – Zmiany, jakie wprowadza dokument to m.in. spadek udziału węgla w całkowitym zużyciu energii oraz wzrost znaczenia energii jądrowej i odnawialnej – podkreśliła.

Zdaniem wiceszefowej MG w niedługiej perspektywie odnawialne źródła energii staną się ważnym segmentem polskiej gospodarki, w oparciu o który możliwe będzie budowanie przewagi konkurencyjnej. – W najbliższym dziesięcioleciu polską energetykę odnawialną czeka olbrzymi wzrost, a jej udział w całkowitym zużyciu energii w Polsce w 2020 r. wyniesie 15 proc. – powiedziała wiceminister. Poinformowała również o pracach, jakie obecnie prowadzi resort gospodarki, aby zapewnić dodatkowy system wsparcia dla sektora.

Wiceminister Strzelec-Łobodzińska zachęcała obecne na seminarium portugalskie firmy do rozpoczęcia działalności w naszym kraju. – W Polsce panują bardzo dobre warunki administracyjno-prawne dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w odnawialne źródła energii – powiedziała. – Dostępne są także narzędzia umożliwiające otrzymanie dodatkowych środków finansowych na projekty związane z OZE – dodała.

W ramach wizyty w Portugalii, 26 maja br. wiceminister Joanna Strzelec-Łobodzińska spotkała się z Sekretarzem Stanu ds. Energii i Innowacji w Ministerstwie Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Republiki Portugalskiej – prof. Carlosem Zorrinho.

Tematem rozmów były główne kierunki działań podejmowanych przez rządy Polski i Portugalii w obszarze energii odnawialnej. Podczas spotkania podjęta została również inicjatywa stworzenia programu współpracy pomiędzy resortami oraz przedsiębiorcami obu państw w dziedzinie energetyki, w tym szczególnie w obszarze OZE. W ramach tych działań przewiduje się zorganizowanie jesienią w Polsce polsko-portugalskiego spotkania biznesowego.

Podczas pobytu w Porto wiceminister Strzelec-Łobodzińska spotkała się także z prezydentem stowarzyszenia AEP – José António Barros. Podczas spotkania rozmawiano o możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Międzynarodowymi Targami w Porto a ośrodkami targowymi w Polsce.

źródło: Ministerstwo Gospodarki, fot. www.sxc.hu
www.mg.gov.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl