więcej


Energetyka

Realizacja polityki energetycznej w 2010 r. (12947)

2011-07-22

Drukuj

– Sfinalizowaliśmy kolejne działania odpowiadające na ważne potrzeby rynku energii w Polsce. Dotyczą one trzech priorytetowych obszarów polityki energetycznej kraju: poprawy efektywności energetycznej, rozwoju konkurencyjnych rynków energii oraz dywersyfikacji źródeł wytwarzania – poinformował wicepremier Waldemar Pawlak. 14 lipca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła informację MG nt. realizacji polityki energetycznej Polski do 2030 r.

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. to strategia, która w kompleksowy sposób zajmuje się zagadnieniami polskiego sektora energetyki i odpowiada na najważniejsze wyzwania, które przed nim stoją.

– Realizując kolejne założenia dokumentu opracowaliśmy ustawę o efektywności energetycznej, która określa m.in. krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz wprowadza system tzw. białych certyfikatów – podkreśla wicepremier Pawlak. Ustawa została uchwalona przez Sejm 15 kwietnia 2011 r

– Wprowadziliśmy także obowiązek upublicznienia części obrotu energią elektryczną oraz usprawniliśmy procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych i energii – zaznacza wicepremier Pawlak. Regulacje te znalazły się w znowelizowanej ustawie "Prawo energetyczne", która weszła w życie w marcu 2010 r. – Określiliśmy też tryb organizowania i przeprowadzania przetargów na sprzedaż energii elektrycznej, jak również zasady sprzedaży energii na internetowej platformie handlowej – dodał szef resortu gospodarki.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało ponadto projekt Programu polskiej energetyki jądrowej, który określa m.in. zakres, terminy, koszty i skutki realizacji niezbędnych działań na rzecz wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce. – Zaproponowane przez nas regulacje stworzą przejrzyste i stabilne ramy prawne dla budowy i funkcjonowania bezpiecznej energetyki jądrowej w naszym kraju – dodaje wicepremier Pawlak.

– „Polityka energetyczna" uzyskała pozytywną ocenę Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) – zaznacza wiceszef rządu. – W swoim raporcie „Energy Policies of Poland 2011 Rewiev" MAE podkreśliła, że nasze priorytety są zgodne z celami polityki organizacji –podkreśla wicepremier.

***

„Polityka energetyczna Polski do 2030 r." przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. wyznacza kierunki priorytetowe polityki energetycznej kraju. Są to: poprawa efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii w tym tworzenie warunków dla wzmacniania pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów energetycznych na rynku regionalnym, dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym biopaliw), rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej