więcej


Energetyka

Projekt dokumentu pn. "Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" (9611)

2010-11-18

Drukuj
Ministerstwo Gospodarki opublikowało nowy projekt Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Wersja została zatwierdzona przez Komitet do spraw Europejskich w dniu 15 października 2010 r., oraz przesłana w dniu 29 października 2010 r. do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Projekt dokumentu może ulec zmianie w wyniku ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów.
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej.

Dokument określa ponadto współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE.

Projekt dokumentu - w pliku PDF

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej