Energetyka

Proces odchodzenia od węgla w Polsce – dylematy najnowsze opracowanie ekspertów Instytutu na rzecz Ekorozwoju. (20394)

2018-02-09


galeria

Transformacja gospodarki energetycznej w Polsce jest konieczna i nieuchronna. Obecne warunki techniczne i ekonomiczne zwiększają prawdopodobieństwo powodzenia takiego wysiłku. Prywatny biznes, liderzy Unii Europejskiej, a nawet polski przemysł węglowy i związki zawodowe uznają, że górnictwo węgla kamiennego w Polsce jest coraz bardziej niekonkurencyjne, a oparta na nim wielkoskalowa energetyka staje w obliczu trudnej sytuacji, co dalej. Polityka przeszłych jak i obecnie rządzącej partii w Polsce faworyzuje węgiel z powodów politycznych i zaniedbuje negatywne konsekwencje gospodarcze i środowiskowe z tym związane.

Opracowanie Proces odchodzenia od węgla w Polsce – dylematy autorstwa Ewarysta Hille i dr Andrzeja Kassenberga zostało przygotowane na zamówienie Energy Transition Research Institute (Entri) ze Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest zidentyfikowanie kluczowych możliwości wpływania na sposób funkcjonowania energetyki polskiej i określenie strategii transformacji gospodarki energetycznej. Jako kryteria oceny działań przyjęto konieczność ograniczania uzależnienia Polski od węgla, ochronę bezpieczeństwa narodowego, lokalnego i globalnego środowiska oraz stymulację rozwoju ekonomicznego i wzrostu efektywnego zatrudnienia w gospodarce polskiej. Ważnym źródłem wiedzy niezbędnej do przygotowania raportu było przeprowadzenie 28 rozmów z krajowymi ekspertami reprezentującymi zróżnicowane interesy, poglądy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania gospodarki energetycznej. Poczynając od polityków i przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządowej, poprzez osoby i ekspertów sektorów wydobywczego oraz energetycznego, a także branż z nimi powiązanych po przedstawicieli związków zawodowych górnictwa, organizacji przemysłowych, pozarządowych ekologicznych i konsumenckiej.

Polityczne kupowanie czasu aby opóźnić transformację energetyczną oznacza konieczność utrzymywania przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa coraz bardziej nieefektywnych struktur energetycznych. Grożą nam koszty osierocone czyli pokrywanie strat w wyniku błędnych decyzji gospodarczych.  Transformacja energetyczna to wspieranie innowacji, budowanie lokalnego potencjału gospodarczego i miejsc pracy, a także ograniczenie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Inni już poszli tą drogą, czas na nas, Polskę – mówi  dr Andrzej Kassenberg współfundator Instytutu na rzecz Ekorozwoju, ekspert ds. energetyki i polityki klimatycznej. 

W opracowaniu przedstawiono trzy scenariusze rozwoju w elektroenergetyce. Mają one pokazać w jaki sposób można przekształcać polską energetykę i co się z tym wiąże.  

Zaproponowano strategię etapowej transformacji polskiej energetyki pozwalającej na wykorzystanie potencjału istniejących zasobów majątkowych i rynku europejskiego, prowadzącej do egalitarnej energetyki spełniającej wymogi społeczeństwa XXI wieku. Oczekuje się, że w docelowym kształcie zapewni ona Polsce suwerenność energetyczną, właściwy poziom jakości energii i niezawodności bilansowania potrzeb społeczeństwa. Taka energetyka powinna być oparta głównie o krajowe dostawy inwestycyjne urządzeń oraz krajowe usługi i łącznie z niskimi kosztami energii stymulować dalszy rozwój gospodarki – wyjaśnia Ewaryst Hille ekspert ds. energetyki.

Publikacja dostępna tutaj


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl