Energetyka

Posłowie sfinalizowali umowę o dodatkowych funduszach na rozwój czystej energii (9211)

2010-11-19


11 listopada Parlament Europejski zatwierdził umowę między instytucjami unijnymi, która umożliwi przeznaczenie 146 mln € z niewykorzystanych funduszy unijnych na sfinansowanie projektów związanych z efektywnością energetyczną i energią odnawialną.
Większość posłów głosowała na rzecz porozumienia, które przyczyni się do utworzenia funduszu, zasilającego projekty dociepleń budynków (co przyczyni się zwiększenia efektywności energetycznej), wspierającego rozwój połączonych z siecią energetyczną źródeł energii odnawialnej, pojazdów elektrycznych oraz lokalnej, energooszczędnej infrastruktury.

Fundusz otrzyma w sumie 146,34 mln €, pozostałych z prawie 4 mld € w ramach europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej (EERP).

W pierwszej kolejności fundusz przeznaczy pieniądze na połączenia gazowe i elektryczne, przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) oraz farmy wiatrowe. Posłowie nalegali na stworzenie mechanizmu umożliwiającego spożytkowanie każdej niewykorzystanej kwoty i przeznaczenie jej na rozwój efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Byłby to sposób na równoważenie miliardów € przeznaczanych rokrocznie na tradycyjne źródła energii.

Nowy fundusz będzie służyć przede wszystkim władzom lokalnym i regionalnym w celu wspierania zdecentralizowanej sieci energetycznej i oszczędności energii. Pieniądze te będą wypłacane w postaci pożyczek, gwarancji, praw własności i innych produktów finansowych, następnie zaś zostaną zwrócone do funduszu.

Zanim zgromadzone środki staną się dostępne – od stycznia 2011 roku, fundusz musi zostać zatwierdzony przez państwa członkowskie, zasiadające w Radzie.

Jednak posłowie z Partii Zielonych skrytykowali ostateczną kwotę, którą uznali za zbyt niską w porównaniu z funduszami, jakie projekty CCS otrzymają w ramach planu EERP. Poseł Claude Turmes z tej partii, obawia się również, że setki milionów € z funduszy unijnych zostaną zwrócone do budżetów państw członkowskich jako niewykorzystane, ponieważ sześć wybranych do dofinansowania projektów CCS nie będzie ich w stanie wykorzystać do końca roku.

„Na razie tego rodzaju innowacyjny fundusz jest ograniczony do energetyki, ale mam nadzieję, że w przyszłości może on stanowić początek nowej i podstawowej zasady, która może zostać wdrożona również w innych sektorach takich jak transport, z dużo większym budżetem i partnerstwem publiczno–prywatnym”, powiedział Antonio Cancian z Europejskiej Partii Ludowej.

źródło: EurActiv
tłum. ChronmyKlimat.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl