więcej


Energetyka

Podsumowanie XII Forum Energetyki Wiatrowej (9609)

2010-12-09

Drukuj
30 listopada w Hotelu Marriott w Warszawie miało miejsce już XII Forum Energetyki Wiatrowej organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Ustawa o OZE - Zmiana zasad?”. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Rządu, naukowcy, reprezentanci mediów oraz przedstawiciele firm, którym zależy na szybkim rozwoju energetyki wiatrowej w naszym kraju.

XII Forum Energetyki Wiatrowej otworzył Prezes PSEW Jarosław Mroczek, który witając gości przybyłych na to wydarzenie, wyraził przekonanie, że Forum przyczyni się do tego, aby podmioty gospodarcze działające w sektorze energetyki wiatrowej w Polsce mogły spokojnie planować swoje działania inwestycyjne w długiej perspektywie czasowej.

Część merytoryczną wydarzenia rozpoczęła prezentacja Prezesa PSEW Jarosław Mroczka oraz Wiceprezesa PSEW Krzysztofa Prasałka nt. podstawowych celów oraz najważniejszych kwestii, które powinny zostać ujęte w przygotowywanej właśnie przez Ministerstwo Gospodarki ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Jak podkreślił Prezes PSEW, przedstawione postulaty wynikają z dotychczasowych doświadczeń podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze energetyki wiatrowej. Poszczególne elementy prezentacji były przedmiotem konsultacji z Polskim Towarzystwem Energetyki Wiatrowej i Fundacją na Rzecz Energetyki Zrównoważonej.
Główne postulaty sektora energetyki wiatrowej dotyczyły warunków systemu wsparcia, warunków przyłączania OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz odrębnych regulacji dotyczących morskich elektrowni wiatrowych.

Według Wiceprezesa PSEW „przedstawiane istotne elementy są tymi, które choć nie zamykają listy, stanowić muszą podstawowy kręgosłup projektu ustawy o OZE. Ponieważ ustawa dotykać ma w istotny sposób żywego organizmu sektora energetyki, uważamy, że należy w niej dokonać wyraźnego rozdzielenia i przedstawienia rozwiązań dla instalacji już zrealizowanych oraz tych, które będą dopiero przedmiotem inwestycji w przyszłości.”

Następnie z prezentacją Ministerstwa Gospodarki wystąpił Wicedyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki pan Marek Kucharski. W swojej prelekcji zwrócił uwagę, że przygotowywana ustawa ma pozwolić na uzyskanie co najmniej 15-procentowego udziału energii odnawialnej w zużyciu energii brutto do 2020 r. Ponadto oświadczył, że nowe zasady wsparcia dla energii wytworzonej z OZE będą zróżnicowane w zależności od nośnika energii odnawialnej, zainstalowanej mocy urządzeń generujących energię oraz daty włączenia do eksploatacji lub daty modernizacji.

W dalszej części wystąpienia Dyrektor Marek Kucharski zapewnił, że "nowa ustawa ma gwarantować stabilność i długotrwałość wsparcia, a tym samym – bezpieczeństwo inwestycji. Nowe zasady wspierać będą rozwój rozproszonych źródeł energii odnawialnej i określą warunki zachowania praw już nabytych dla inwestycji zrealizowanych lub rozpoczętych, czas ich obowiązywania oraz pozwolą na zmniejszenie obciążeń dla odbiorcy końcowego.”

Następną część forum stanowiła otwarta dyskusja panelowa. W panelu zasiedli Prezes PSEW Jarosław Mroczek, Wiceprezes PSEW Krzysztof Prasałek, Wicedyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki Marek Kucharski oraz Główny Specjalista Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Radziszewski.

Uczestnicy Forum mieli możliwość zadawania istotnych z ich punktu widzenia pytań o przyszłość i perspektywy rozwoju sektora energetyki wiatrowej w Polsce. Na liczne drobiazgowe pytania naszych gości, które świadczyły o ich poważnym zainteresowaniu i niepokoju co do przyszłych regulacji dla OZE, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki udzielali niestety bardzo ogólnikowych i mało szczegółowych odpowiedzi.

Pan dyrektor Marek Kucharski poinformował zebranych gości, że projekt Ustawy o energii z odnawialnych źródeł energii powinien trafić pod obrady Rządu w pierwszej połowie 2011 roku.

Podsumowując wydarzenie Prezes PSEW Jarosław Mroczek zapewnił, że Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej będzie prowadziło działania mające na celu przekonanie organizacji reprezentujących inne branże związane z energią odnawialną do wzięcia aktywnego udziału w przygotowywaniu konkretnych propozycji i rozwiązań, które znaleźć się powinny w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Podkreślił, że wspólna praca stworzy możliwość, aby w projekcie ustawy o OZE zostały uwzględnione postulaty całego sektora OZE.

Prezes Mroczek zapewnił przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, że wszelkie nasze propozycje poparte będą rzetelnymi analizami, zamawianymi u niezależnych podmiotów eksperckich. Ministerstwo obiecało, że rozpatrzy i przedłoży do konsultacji wszystkie propozycje PSEW. 

źródło: FEW 2010
www.few2010.psew.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej