Energetyka

Podsumowanie debaty pt. "Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu" (9426)

2010-11-17


img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'W środę, 10 listopada odbyła się w Warszawie debata "Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu" zorganizowana przez Koalicję Klimatyczną. Celem debaty była wymiana informacji na temat możliwości zwiększania efektywności energetycznej przy obecnych uwarunkowaniach politycznych, prawnych i administracyjnych oraz potrzeby zmiany tych uwarunkowań.  
Efektywność energetyczna jest narzędziem ograniczającym negatywny wpływ na środowisko i zmniejszającym koszty działalności gospodarczej, co jest coraz częściej doceniane przez środowiska biznesowe.
 
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów: www.koalicjaklimatyczna.org/lang/pl/page/materialy_konferencyjne/id/8/

10.15 Panel "Rola państwa – jak osiągnąć wzrost efektywności energetycznej 2,5% rocznie w Polsce?"

Paneliści:
 • Dr inż. Arkadiusz Węglarz, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 • Aleksander Panek, Prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
 • Mirosław Semczuk, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Daria Kulczycka, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, PKPP Lewiatan
Moderator: Zbigniew Karaczun, Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego
 
♦ Czy efektywność energetyczna może być elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski?
♦ Czy możliwy jest wzrost efektywności o 2,5% rocznie w okresie do 2020 i dłuższym do 2050? Jakich instrumentów prawnych, administracyjnych i innych potrzebujemy?
♦ Jakie są bariery wzrostu efektywności energetycznej w Polsce?
♦ Rola biznesu w zwiększaniu efektywności energetycznej. Jakie narzędzia, szczególnie w ustawie o efektywności energetycznej i II Narodowym Planie Efektywności Energetycznej, są skierowane do środowisk biznesowych?
♦ Jakie korzyści ekonomiczne przynosi zwiększanie efektywności energetycznej?
 
12.15 Konferencja prasowa
 • Wojciech Stępniewski, WWF Polska, Stanowisko Koalicji Klimatycznej na temat zwiększania efektywności energetycznej w Polsce
 • Dobre przykłady działań na rzecz EE:
 • Tomasz Zieliński, FEWE – Wyniki programu wymiany silników elektrycznych
 • Mirosław Semczuk, Agencja Rozwoju Przemysłu – Czas na pytania dziennikarzy
13.00 Panel "Rola biznesu w poprawie efektywności energetycznej"

Paneliści:
 • dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową
 • Janusz Mazur, Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o.
 • Maja Dahlgren, Dział Energii, IKEA Centralna Europa
 • Katarzyna Grzejszczyk, Krajowa Izba Gospodarcza.
Moderator: Wojciech Stępniewski, WWF Polska

♦ Czy Państwo powinno wspierać działania biznesu na rzecz efektywności energetycznej, w jaki sposób?
♦ Czego biznes oczekuje od ustawy o efektywności energetycznej i II Narodowego Programu Efektywności Energetycznej?
♦ Czy jeden program efektywności dla całej gospodarki, czy programy indywidualne dla poszczególnych branż (jakich)?
♦ Jakie korzyści ekonomiczne przynosi zwiększanie efektywności energetycznej (poziom zainteresowania działaniami proefektywnościowymi w środowiskach biznesowych, przykłady dobrych praktyk)?
 
15.30 Podsumowanie obu paneli
***

Stanowisko Koalicji Klimatycznej dotyczące efektywności energetycznej dostępne jest pod adresem:
www.koalicjaklimatyczna.orghttp://old.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/stanowisko_kk_nt_ee.pdf


źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org


 


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl