więcej


Energetyka

Pierwszy miesiąc prezydencji za nami (13013)

2011-08-04

Drukuj

Zrównoważony rozwój i zwiększanie świadomości ekologicznej ludzi, ochrona klimatu i adaptacja Europy do zmian klimatycznych, efektywne wykorzystanie zasobów oraz ochrona utraty bioróżnorodności – to tematy podjęte podczas spotkań organizowanych przez Ministerstwo Środowiska w pierwszym miesiącu polskiej prezydencji. Lipiec był czasem wzmożonej pracy, a także szansą na prezentację priorytetów środowiskowych oraz dobrego przygotowania merytorycznego i organizacyjnego Ministerstwa Środowiska. Już od ponad miesiąca pracujemy nad tworzeniem "nowych ram europejskiej polityki ochrony środowiska" i kształtujemy stanowisko UE w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE.

W lipcu odbyło się kilkanaście wydarzeń organizowanych przez Ministerstwo Środowiska, podczas których resort prezentował priorytety środowiskowe i podejmował dyskusje na ważne dla całej Unii Europejskiej tematy dotyczące rozwiązań w obszarze środowiska i klimatu. Przedstawiciele resortu brali też udział w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi oraz gościnnie w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje.

Dla resortu środowiska prezydencja zaczęła się wcześniej – bo jeszcze przed 1 lipca – spotkaniem stron konwencji z Aarhus w Kiszyniowie (Mołdawia). Spotkanie to rozpoczęło formalne działania w ramach Przewodnictwa Polski w Radzie UE w zakresie ochrony środowiska, a nasi eksperci po raz pierwszy przewodniczyli unijnej delegacji. Ze względu na tematykę konwencji – dotyczącą m.in. udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji – spotkanie otwierające polską prezydencję było istotnym elementem w kształtowaniu współpracy z europejskimi partnerami i organizacjami pozarządowymi.

Jednym z najważniejszych wydarzeń prezydencji w wymiarze środowiskowym była Nieformalna Rada ds. Środowiska w Sopocie. Podczas dwóch dni obrad (11-12 lipca) ministrowie z całej Europy dyskutowali na temat strategicznego Programu Działań na Rzecz Środowiska w Europie, a także oszczędnego i efektywnego wykorzystania zasobów oraz zmian klimatu i adaptacji Europy do tych zmian.

Głównym tematem spotkania w Sopocie było kształtowanie polityki ochrony środowiska w nowych warunkach gospodarczych i finansowych. Podkreślano, że oszczędne korzystanie z zasobów zapewni zrównoważony rozwój Europy. Jednak zmiany dotyczące efektywnego wykorzystania zasobów muszą dotyczyć nie tylko postaw konsumenckich, ale też zmian w produkcji.

Podczas Nieformalnej Rady eksperci zastanawiali się także nad tym, co należy robić aby przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatu oraz omawiali największe problemy, które uniemożliwiają skuteczną adaptację. Przystosowanie do zmian klimatu dotyczy wszystkich dziedzin gospodarki i życia społecznego, tak więc ważne było też określenie roli władz regionalnych i lokalnych w zwiększeniu świadomości społecznej na temat adaptacji.

W Sopocie rozmawiano również o strategii negocjacyjnej Unii Europejskiej przed grudniową 17. Konferencją Klimatyczną ONZ w Durbanie (RPA). Dyskusja zainicjowała proces wypracowywania wspólnego stanowiska UE na Konferencję, uwzględniając możliwości każdego z państw członkowskich.

Minister Kraszewski podsumowując to spotkanie podkreślał: – Nieformalna Rada ds. Środowiska była naszym wkładem w kształtowaniu europejskiej polityki środowiskowej. Spoczywające na polskiej Prezydencji zadanie koordynowania i zarządzania procesami negocjacyjnymi wewnątrz Unii Europejskiej przez najbliższe sześć miesięcy będzie służyło zbliżeniu stanowisk najważniejszych stron negocjacji.

Po zakończeniu spotkania w Sopocie minister Andrzej Kraszewski udał się do Brukseli, gdzie wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności w Parlamencie Europejskim. Podczas spotkania minister zaprezentował priorytety prezydencji środowiskowej oraz odpowiedział na pytania europarlamentarzystów dotyczące działań na rzecz wzmocnienia ochrony środowiska w Europie w czasie przewodnictwa w Radzie UE. Minister Kraszewski tak skomentował posiedzenie komisji: – Dla polskiej prezydencji w obszarze środowiska współpraca z Parlamentem Europejskim jest kluczowa i dołożymy wszelkich starań, żeby skutecznie współpracować z członkami Parlamentu we wszystkich strategicznych obszarach. Podczas posiedzenia Komisji ds. środowiska miałem okazję przedstawić członkom komisji priorytetowe tematy polskiej Prezydencji, czyli ochronę klimatu rozumianą jako adaptację do zmian klimatu i globalne negocjacje w Durbanie, ochronę bioróżnorodności, efektywne wykorzystanie zasobów i przygotowanie UE do procesu Rio+20.

Sukcesem prezydencji środowiskowej był wynik spotkania Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej (IWC). Po raz pierwszy w historii funkcjonowania Komisji udało się doprowadzić do uzgodnienia i zaprezentowania wspólnego stanowiska Unii Europejskiej w sprawie ulepszenia zasad działania tego gremium, w szczególności procesu podejmowania decyzji i finansowania. Do tej pory istniejące wśród państw członkowskich Unii różnice zdań na temat zarządzania populacjami wielorybów i zakresu ich ochrony uniemożliwiały osiągniecie wspólnego stanowiska UE. Przeniesienie konsensusu osiągniętego w grupie państw członkowskich na forum całego IWC stanowi kluczowy krok dla przyszłej współpracy.

Ministerstwo Środowiska włączyło się też w obrady Nieformalnej Rady ds. Konkurencyjności, gdzie jednym z tematów było zagadnienie zrównoważonego rozwoju. Zebrani w Sopocie ministrowie uznali, że przyszła gospodarka UE powinna stać się bardziej inteligentna i zrównoważona, mniej uzależniona od zużycia kopalin, a bardziej efektywna zasobowo, a tym samym mniej uciążliwa dla środowiska i konkurencyjna. Minister Andrzej Kraszewski podkreślił, że zasadę "zielonej" gospodarki można budować tylko w trójkącie "politycy – przemysł – społeczeństwo".

W ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE Ministerstwo Środowiska organizuje także spotkania i debaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych i biznesu. – Organizacje ekologiczne i przedsiębiorcy są dla resortu partnerami i sprzymierzeńcami w wielu przedsięwzięciach dotyczących ochrony środowiska – podkreśla minister Joanna Maćkowiak-Pandera, podsekretarz stanu w Ministerstwie środowiska, odpowiedzialna za prezydencję.

Jednym z działań resortu jest konkurs dla organizacji pozarządowych pn. "Środowiskowe priorytety polskiej prezydencji". Laureaci konkursu otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 80% kosztów, kampanii skupionych na popularyzowaniu informacji o prezydencji w obszarze środowiska.

Jak podkreśla Joanna Maćkowiak-Pandera, podsekretarz stanu w MŚ podsumowując pierwszy miesiąc prezydencji. – Miniony miesiąc był dla nas sprawdzianem zarówno wizerunkowym, jak i logistycznym – uważam, ze pokazał nasze dobre przygotowanie merytoryczne i organizacyjne. Zależy nam na dalszej dobrej koordynacji prac w obszarze środowiska i klimatu oraz poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla całej Unii Europejskiej. Do końca roku czeka nas jeszcze wiele wyzwań w tym prowadzenie dwóch formalnych rad ds. środowiska, przeprowadzenie debaty na temat bioróżnorodności i roli planowania przestrzennego. Zaprosimy też do wspólnej ponadeuropejskiej debaty o przyszłości globalnego zrównoważonego rozwoju oraz będziemy koordynować stanowisko UE na globalną konferencję klimatyczną w Durbanie.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej