Energetyka

Krajowa Platforma Technologiczna Energetyki na rzecz ISE (9422)

2010-12-01


Krajowa Platforma Technologiczna Energetyki ma już siedmiu sygnatariuszy. Już w przyszłym roku NFOŚiGW uruchomi program dofinansowania inteligentnych sieci energetycznych (ISE).
19 listopada 2010 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uczestnicy forum „Energia – Efekt – Środowisko”, byli świadkami podpisania deklaracji przystąpienia 3 ostatnich członków-sygnatariuszy do Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki (KPTE): Urzędu Regulacji Energetyki (Mariusz Swora), Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (Wojciech Dąbrowski) oraz NFOŚiGW (Jan Rączka).

Jest to porozumienie 7 podmiotów zaangażowanych wspólnie we wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych służących zautomatyzowaniu sterowania systemami energetycznymi w sektorach energii elektrycznej, ciepła oraz gazu i wody a w efekcie – uzyskaniu wymiernych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, gazu i ciepła.

Prace całej platformy koordynuje URE, zaś sygnatariuszami są:
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S. A.
  • Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
  • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Politechnika Łódzka - Wydział Organizacji i Zarządzania
  • Województwo Pomorskie
  • Urząd Regulacji Energetyki
Pierwsza deklaracja powołania takiej platformy padła w tym samym miejscu w lutym br, dziś zaś na etapie konsultacji merytorycznych jest już program priorytetowy Narodowego Funduszu poświęcony wdrażaniu ISE na wybranych obszarach w Polsce. Program ma budżet wysokości przeszło pół miliarda złotych rozłożony na 8 lat i zakłada osiągnięcie oszczędności na obszarach pilotażowych na poziomie 5% zużycia gazu i ciepła 8% zużycia energii elektrycznej.

Powołanie do życia KPTE nastąpiło tydzień po przyjęciu przez Komisję Europejską strategii rozwoju energetyki do 2020 roku, w której rozwój ISE zajmuje szczególne miejsce.

Po uroczystym podpisaniu deklaracji przystąpienia do KPTE, uczestnicy forum mieli okazję wysłuchać wykładu pana Marka Samotyja (Energy Research Power Institute – Palo Alto, USA) przybliżającego najnowsze prace i osiągnięcia w rozwoju energooszczędności, poprawy efektywności energetycznej i inteligentnych sieci energetycznych w Stanach Zjednoczonych („Smart Grid, Smart City, Smart Region”). Prelegent wskazał m.in. na projekt pilotażowy przygotowany do wdrożenia w specjalnej mieleckiej strefie ekonomicznej oraz na inne lokalizacje w Polsce, gdzie myśli się o wdrożeniu podobnych systemów.

Autor: Jan Ruszkowski
źródło: NFOŚiGW
www.nfosigw.gov.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl