więcej


Energetyka

Komisja przedstawia propozycje dotyczące priorytetowych korytarzy UE dla sieci energetycznych i gazociągów (9210)

2010-11-19

Drukuj
Komisja Europejska przedstawiła w dniu 17 listopada br. priorytety dotyczące infrastruktury energetycznej na kolejne dwie dekady, mające na celu dostosowanie sieci do wymogów XXI wieku. W swoim komunikacie Komisja określa priorytetowe korytarze unijne na potrzeby przesyłu energii elektrycznej, ropy i gazu. Tego rodzaju mapa priorytetów stanowić będzie podstawę przyszłych decyzji dotyczących udzielania pozwoleń i finansowania konkretnych projektów UE.
Günther Oettinger, komisarz UE ds. energii, powiedział: „Infrastruktura energetyczna ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wszystkich naszych celów dotyczących energii: od bezpieczeństwa dostaw, poprzez włączenie odnawialnych źródeł energii i efektywność energetyczną, do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Konieczne jest zatem połączenie naszych zasobów i przyspieszenie realizacji priorytetowych projektów UE”.

W komunikacie określono ograniczoną liczbę priorytetowych korytarzy UE, wymagających pilnego rozwoju, aby realizować cele polityki Unii Europejskiej w zakresie konkurencyjności, stabilności i bezpieczeństwa dostaw poprzez przyłączenie tych państw członkowskich, które są niemal odizolowane od pozostałych europejskich rynków energetycznych, znaczące wzmocnienie istniejących transgranicznych połączeń międzysystemowych oraz włączenie do sieci energii ze źródeł odnawialnych. Te wcześniej określone korytarze będą podstawą dla wskazania w roku 2012 konkretnych projektów leżących w interesie Europy, które powinny otrzymać finansowanie i pozwolenia na budowę ze strony UE, łącznie z terminem ostatecznej decyzji, przy zapewnieniu pełnego poszanowania prawa UE, w szczególności przepisów dotyczących ochrony środowiska i udziału społeczeństwa. Podczas planowania i realizacji tych projektów Komisja będzie wspierać współpracę regionalną między państwami. Ponadto w komunikacie określono cele długoterminowe, takie jak „europejskie autostrady elektroenergetyczne”.

W przypadku sektora elektroenergetycznego określone zostały 4 priorytetowe korytarze UE:
  • sieć przesyłowa morskiej energii wiatrowej na północnych morzach oraz połączenie z Europą Północną i Środkową, umożliwiające przesyłanie energii elektrycznej wytworzonej przez morskie elektrownie wiatrowe do konsumentów w dużych miastach oraz magazynowanie energii w elektrowniach wodnych położonych w Alpach i krajach nordyckich;
  • połączenia międzysystemowe w Europie Południowo-Zachodniej umożliwiające przesyłanie energii wytworzonej w elektrowniach wiatrowych, słonecznych i wodnych do pozostałej części kontynentu;
  • połączenia w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej służące wzmocnieniu sieci regionalnej;
  • integracja rynku energetycznego państw bałtyckich z rynkiem europejskim.
W przypadku sektora gazowego określone zostały 3 priorytetowe korytarze UE:
  • korytarz południowy umożliwiający dostarczanie gazu bezpośrednio z regionu Morza Kaspijskiego do Europy w celu dywersyfikacji źródeł gazu;
  • integracja rynku energetycznego państw bałtyckich oraz połączenie z Europą Środkową i Południowo-Wschodnią;
  • korytarz Północ-Południe w Europie Zachodniej mający na celu usunięcie wąskich gardeł oraz umożliwienie jak najlepszego wykorzystania dostaw zewnętrznych.
Kontekst:

UE zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. do 2020 r., zwiększenia do 20 proc. udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii oraz poprawy efektywności energetycznej o 20 proc. Aby osiągnąć wspomniane cele w zakresie energii i klimatu, potrzeba ok. 200 miliardów euro na same inwestycje związane z przesyłem energii, w zakresie gazociągów i sieci energetycznych. Szacuje się, że jedynie część tej kwoty pochodzić będzie z sektora prywatnego, co pozostawia lukę finansową w wysokości ok. 100 miliardów euro.

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej