więcej


Energetyka

Komisja przedstawia nową energetyczną strategię na 2020 r. (9215)

2010-11-15

Drukuj
10 listopada br. Komisja przedstawiła nową strategię dotyczącą konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii. W komunikacie „Energia 2020” określono priorytety w zakresie energii na najbliższe 10 lat i przedstawiono działania, które należy podjąć w celu osiągnięcia oszczędności energii, utworzenia rynku o konkurencyjnych cenach i pewnych dostawach, wzmocnienia przywództwa technologicznego i skutecznych negocjacji z partnerami międzynarodowymi.
Komisarz ds. energii, Günther Oettinger stwierdził: „Wyzwanie związane z energią jest jednym z największych testów, jakim musimy sprostać. Wprowadzenie systemu energetycznego na nową, bardziej zrównoważoną i bezpieczną drogę wymaga czasu, ale musimy już teraz podjąć ambitne decyzje. Skuteczna, konkurencyjna i niskoemisyjna gospodarka wymaga ujednolicenia polityki energetycznej i skoncentrowania się na kilku pilnych kwestiach”.

W przyjętym komunikacie Komisja określiła pięć priorytetów. Na ich podstawie oraz w oparciu o przedstawione działania Komisja przedstawi w ciągu najbliższych 18 miesięcy konkretne inicjatywy i wnioski legislacyjne. W komunikacie ustalono również program dyskusji szefów państw i rządów podczas pierwszego szczytu UE w sprawie energii w dniu 4 lutego 2011 r.

Oszczędność energii


Komisja proponuje skupienie inicjatyw na dwóch sektorach, w których potencjał oszczędności energii jest największy: transporcie i budownictwie. Aby pomóc właścicielom domów i podmiotom lokalnym w finansowaniu remontów i środków w zakresie oszczędzania energii, Komisja zaproponuje do połowy 2011 r. wprowadzenie zachęt inwestycyjnych i innowacyjnych instrumentów finansowych.. W sektorze publicznym efektywność energetyczną należy uwzględnić przy zamówieniach na roboty, usługi i produkty. W sektorze przemysłu certyfikaty efektywności energetycznej mogłyby stanowić dla przedsiębiorstw zachętę do inwestowania w technologie zużywające mniej energii.

Ogólnoeuropejski zintegrowany rynek energii wraz z infrastrukturą

Komisja ustanawia datę, do której ma powstać wewnętrzny rynek energii. Do 2015 r. żadne państwo członkowskie nie powinno być odizolowane. Przez następne 10 lat niezbędne są inwestycje w infrastrukturę energetyczną w UE o wartości 1 biliona euro. Aby przyspieszyć najważniejsze strategiczne projekty unijne, Komisja proponuje zastosowanie uproszczonych i krótszych pozwoleń na budowę, określających maksymalny okres, który może upłynąć do wydania ostatecznego zezwolenia i przyznania finansowania UE. Koordynacją wszystkich wniosków dotyczących pozwoleń niezbędnych dla realizacji projektu powinien zajmować się punkt kompleksowej obsługi.

27 państw – jeden głos w świecie w sprawie energii

Proponuje się, aby UE koordynowała swoją politykę energetyczną wobec państw trzecich, w szczególności w stosunkach z kluczowymi partnerami. W ramach polityki sąsiedztwa Komisja proponuje rozszerzenie i pogłębienie zakresu Traktatu o Wspólnocie Energetycznej w celu dalszej integracji krajów pragnących uczestniczyć w rynku energii UE. Ogłoszono również szeroką współpracę z Afryką, której celem będzie dostarczenie zrównoważonej energii wszystkim mieszkańcom tego kontynentu.

Przywództwo Europy w dziedzinie technologii energetycznych i innowacji

Rozpoczęte zostaną cztery ważne projekty w głównych dziedzinach konkurencyjności Europy, takich jak nowe technologie przechowywania energii elektrycznej, badania dotyczące drugiej generacji biopaliw oraz partnerstwo „inteligentne miasta” promujące oszczędność energii na obszarach miejskich.

Bezpieczna, pewna i niedroga energia dzięki aktywnym konsumentom

Komisja proponuje wprowadzenie nowych środków dotyczących porównywania cen, zmiany dostawcy oraz jasnego i przejrzystego fakturowania.

Kontekst:

Unijne cele w zakresie energii zostały uwzględnione w strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu przyjętej przez Radę Europejską w czerwcu 2010 r. W szczególności UE pragnie osiągnąć ambitne cele w zakresie energii i zmiany klimatu na rok 2020: obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20 proc.

Dalsze informacje:

Dalsze informacje na temat strategii energetycznej 2020 znajdują się na stronie: ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm

Dalsze informacje na temat konsultacji społecznych w związki ze strategią energetyczną 2020 znajdują się na stronie:
ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej