Energetyka

KE pozywa Polskę za dyrektywę o budownictwie energooszczędnym (17475)

2014-07-14


galeria

Komisja Europejska skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) w Luksemburgu w sprawie niepełnego wdrożenia przez Polskę i Austrię zapisów wymaganych przez unijną dyrektywę 2010/31/UE dotyczącą energetycznej charakterystyki budynków. Polska ma już 2-letnie opóźnienie.

Zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE kraje UE-28 powinny wdrożyć minimalne wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków, a także przygotować przepisy umożliwiające budowę od 2021 r. wyłącznie budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Ponadto, kraje członkowskie powinny też opracować system certyfikacji energetycznej budynków, a także wdrożyć wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.

Na wdrożenie dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków Polska miała czas do lipca 2012.

W przypadku niekorzystnego dla naszego kraju wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE Polsce grozi kara w wysokości 96,7 tys. euro liczone za każdy dzień zwłoki we wdrożeniu dyrektywy. Dla Austrii KE proponuje karę w wysokości 39,5 tys. euro/dzień.

 

źródło: Gram w Zielone
www.gramwzielone.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl