Energetyka

KE chce urynkawiać OZE. Nowe wytyczne dotyczące systemów wsparcia dla OZE (17122)

2014-04-16


galeria

Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne w zakresie krajowych systemów wsparcia dla OZE na lata 2014-2020. Zdaniem Brukseli, ich wdrożenie będzie kierunkiem w stronę urynkowienia odnawialnych źródeł energii.

Wśród wytycznych przyjętych przez Brukselę znajdą się propozycje ustanowienia w ramach krajowych systemów wsparcia dla instalacji OZE systemu aukcji dla instalacji o mocy nominalnej powyżej 1 MW, w których będą mogły uczestniczyć razem wszystkie projekty OZE – niezależnie od wielkości czy proponowanej technologii. W przypadku projektów o mocy poniżej 1 MW, KE proponuje stosowanie m.in. systemu taryf gwarantowanych czy zielonych certyfikatów.

Nowe zasady wsparcia dla OZE zaproponowane przez Komisję Europejską są krytykowane przez europejską branżę OZE.

– Z aukcjami związane są ryzyko oraz koszty transakcyjne, co sprawia, że ten system nie sprzyja systemom fotowoltaicznym i innym małoskalowym źródłom OZE – mówi Alexandre Roesch z Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotowoltaicznego (EPIA) i dodaje – próg do 1 MW, do którego możliwe jest stosowanie innych systemów wsparcia, nie wystarcza. W efekcie na przykład projekty lokalnych społeczności będą musiały rywalizować w systemie aukcji, który pasuje bardziej dużym koncernom energetycznym.

Urzędnicy Komisji Europejskiej przekonują natomiast, że system aukcji to kierunek w stronę urynkowienia energetyki odnawialnej.

– Już czas, aby energetyka odnawialna przyłączyła się do rynku. Nowe wytyczne umożliwią zaprojektowanie bardziej wydajnego publicznego systemu przy odzwierciedleniu warunków rynkowych stopniowo i w pragmatycznym kierunku. Europa powinna spełnić swoje ambitne cele energetyczne i klimatyczne możliwie najtańszym kosztem dla podatników i bez naruszania konkurencyjności na rynku unijnym – podsumował propozycje KE w zakresie wsparcia dla OZE Joaquin Almunia, unijny komisarz ds. konkurencyjności.

 

źródło: Gram w Zielone
www.gramwzielone.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl