więcej


Energetyka

Biopaliwa z mięsa? (9622)

2010-11-13

Drukuj
Czy można otrzymać biopaliwa z surowców odpadowych przemysłu mięsnego? Przemysł mięsny wytwarza co roku znaczące ilości odpadów, które w przypadku niewłaściwego zagospodarowania są uciążliwe dla środowiska i mogą być niebezpieczne dla ludzi. 
W Polsce koszty ich utylizacji są wysokie, a cały proces skomplikowany, ponieważ w ich skład wchodzą odpady organiczne. Cały czas poszukuje się skutecznych i opłacalnych metod zamiany odpadów w inne produkty. Możliwości wtórnego wykorzystania tych odpadów są różne.

Przemysł mięsny każdego roku wytwarza znaczące ilości odpadów, które mogą być wykorzystane do produkcji biopaliw ze względu na wysoki potencjał energetyczny. Głównym odpadem w sektorze mięsnym wykorzystywanym do produkcji biopaliw jest tłuszcz zwierzęcy. Ilość tłuszczu zwierzęcego powstałego przy przetwórstwie mięsa do 2020 r. szacuje się na 791,7 tys. t. Potencjał produkcji biopaliw z odpadów z rynku mięsa do 2020 roku szacowany jest na 699,2 ktoe – przy założeniu, że z odpadów zostanie wytworzony biodiesel, lub 347,9 ktoe – przy założeniu, że z odpadów zostanie wytworzony biogaz.

Skład i właściwości fizykochemiczne tłuszczów technicznych wykazują brak zagrożenia ekologicznego przy termicznej obróbce. Zawartość wilgoci i popiołu kształtuje się na poziomie podobnym jak przy oleju opałowym. Tłuszcze techniczne nie zawierają w swoim składzie żadnych substancji, które po spaleniu mogłyby okazać się szkodliwe, dlatego są one dobrym surowcem do produkcji paliw". Z niecierpliwością czekamy na rozwój tej technoogii.

źródło: EkoNews 
www.ekonews.com.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej