Energetyka

Apel do Senatu: Rozwiązania korzystne dla obywateli, nie koncernów! (18135)

2015-01-28


galeria

Budynek Senatu, fot. Senat RP, CC BY-SA 3.0

Organizacje branżowe i przedsiębiorcy zachęcają do wsparcia apelu skierowanego do Senatorów o poparcie dla tzw. poprawki prosumenckiej w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Po raz pierwszy w historii OZE polscy prosumenci będą mogli liczyć na taryfy (FiT) przy zakupie i montażu mikroinstalacji OZE.

Wkrótce pod obrady Senatu trafi długo oczekiwana ustawa o odnawialnych źródłach energii (OŹE). Jej zapisy wpływać będą na przyszłość energetyczną naszego kraju. Przedstawiciele samorządów terytorialnych i Konwentu Marszałków RP oraz setki organizacji pozarządowych, agencji poszanowania energii, klastrów, organizacji rolniczych i samorządowych, stowarzyszeń młodzieżowych oraz dziesiątki organizacji branżowych wielokrotnie apelowało o wsparcie dla właścicieli najmniejszych przydomowych elektrowni bazujących na odnawialnych źródłach energii. Ostatecznie sejm przegłosował ustawę wraz z tzw. „poprawką prosumencką” która stanowi wprowadzenie mechanizmu taryf gwarantowanych. Zdaniem organizacji branżowych jest to jedyne prospołeczne rozwiązanie w ustawie. Energetyka obywatelska może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, podniesienia konkurencyjności, powstawania nowych miejsc pracy tym samym jest ona szansą na zrównoważony rozwój.

Przyjęcie poprawki prosumenckiej i pojawienie się taryf FiT dla mikroinstalacji OZE to duża szansa i wsparcie dla branży odnawialnych źródeł energii. W związku z obawami pojawienia się nacisków na zmianę tego rozwiązania przedstawiciele branży OZE apelują do Senatorów o poparcie i utrzymanie mechanizmu wsparcia poprzez taryfy gwarantowane. W przeciwnym razie produkcja energii elektrycznej będzie dostępna tylko dla wielkich koncernów i najbardziej zamożnych Polaków.

Aby podpisać się pod apelem do Senatu jako organizacja lub instytucja należy napisać w tej sprawie na adres poprzyj@energetykaobywatelska.com (podając imię, nazwisko, stanowisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji/instytucji). Apel do Senatu można również poprzeć indywidualnie poprzez stronę internetową www.zmienmy.to. Każdy komu przyszłość odnawialnych źródeł energii oraz bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju nie jest obojętne może wesprzeć apel poprzez oddanie swojego głosu. Wraz z rosnącą liczbą oddanych głosów petycja zostanie przekazana do Senatu kilkukrotnie. Im więcej naszych głosów, tym większa szansa na osiągnięcie celu.

Inicjatorem wymienionej wyżej petycji jest Energetyka Obywatelska – koalicja organizacji branżowych i ekologicznych. Jedną z wcześniejszych inicjatyw koalicji było wystosowanie listu do ówczesnego premiera Donalda Tuska w sprawie polityki rządu dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Pod listem podpisało się wówczas kilkadziesiąt organizacji. Szczegółowe informacje na temat Energetyki Obywatelskiej oraz apelu do Senatorów znajdą Państwo na stronie internetowej www.energetykaobywatelska.com.

źródło: PORT PC


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl