Energetyka

Inauguracja budowy największego na świecie bloku energetycznego opalanego biomasą (9679)

2010-07-28


- Budowa przez firmę GDF Suez Energia Polska SA największego na świecie bloku opalanego wyłącznie biomasą znacznie przyczyni się do realizacji przez nasz kraj międzynarodowych zobowiązań w zakresie udziału energii z odnawialnych źródeł – powiedziała wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska podczas ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję. Uroczystość odbyła się 21 lipca 2010 r. w Połańcu.
Wiceminister Joanna Strzelec-Łobodzińska przypomniała, że zgodnie z unijnymi przepisami, udział energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł w bilansie energii finalnej w 2020 r. został określony na poziomie 15 proc. – Aby zachęcić do większego wykorzystywania OZE, Ministerstwo Gospodarki tworzy przyjazne inwestorom otoczenie prawne – zauważyła wiceminister.

Działania te od kilku lat przynoszą wymierne korzyści, szczególnie w przypadku instalacji wykorzystujących biomasę. – W 2009 r. z biomasy wytworzonej zostało blisko 4,9 TWh energii elektrycznej. To ponad 3,5-krotny wzrost w stosunku do 2005 r. – wyjaśniła wiceszefowa MG. Dodała, że inwestycja w Połańcu z pewnością przyczyni się do dalszego wzrostu produkcji energii elektrycznej z tych źródeł.

Prezes GDF Suez Energia Polska SA Grzegorz Górski przyznał, że ambicją jego firmy jest osiągnięcie pozycji polskiego lidera rynku energii odnawialnej. – Budowa „Zielonego Bloku” w Elektrowni Połaniec SA, największego na świecie bloku energetycznego opalanego wyłącznie biomasą, znacznie przybliża nas do spełnienia założonych celów – powiedział prezes Górski.

Wyjaśnił, że moc nowego bloku wyniesie aż 190 MW i będzie w nim spalana biomasa drzewna i pochodzenia rolniczego. – Pozwoli to na obniżenie emisji dwutlenku węgla o 1,2 mln ton rocznie – zauważył. Dodał, że budowa „Zielonego Bloku” rozpocznie się w listopadzie 2010 r., a jej zakończenie planowane jest na grudzień 2012 r.

Z kolei prezes Grupy GDF Suez Gerard Mestrallet podkreślił, że od wielu lat głównym celem jego koncernu jest produkcja taniej i czystej ekologicznie energii elektrycznej. – GDF Suez Energia Polska SA zachowuje równowagę między wymaganiami technicznymi i celami finansowymi a dbałością o środowisko naturalne. To integralne elementy naszej strategii – wyjaśnił prezes Mestrallet.

Dodał, że co roku GDF Suez Energia Polska SA inwestuje w nowoczesne rozwiązania, jak np. instalacja odsiarczania gazów spalinowych, czy instalacja usuwająca azotany. – Dzięki proekologicznym działaniom, elektrownia w Połańcu jest najczystszą elektrownią w Polsce, a „Zielony Blok” ma być pokazowym projektem naszej firmy dla całej Europy – zauważył prezes.
 
***

Wmurowany 21 lipca 2010 r. w Elektrowni Połaniec SA akt erekcyjny podpisali m.in. ambasador Francji w Polsce Francois Barry Delongchamps, wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska, władze województwa świętokrzyskiego i prezesi grupy GDF Suez oraz GDF Suez Energia Polska SA.

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl