więcej


[R]ewolucja Energetyczna dla Unii Europejskiej - scenariusz zaopatrzenia Europy w energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych do roku 2050 (11869)

2010-07-13

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Inwestowanie w odnawialne źródła energii może pomóc europejskiej gospodarce rozwijać nowoczesne technologie, stworzyć tysiące nowych miejsc pracy i przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarniach – takie są konkluzje najnowszego scenariusza energetycznego dla Unii Europejskiej zaprezentowanego 8 lipca br. w Brukseli przez Europejską Radę Energii Odnawialnej i Greenpeace.
Raport [R]ewolucja Energetyczna dla Unii Europejskiej udowadnia, że energia pochodząca ze źródeł odnawialnych może do 2050 roku pokryć w 97% zapotrzebowanie Europy na energię elektryczną i w 92% zapotrzebowanie na energią finalną, a przy tym bez inwestowania w rozwój energetyki nuklearnej i technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, obniżyć emisje gazów cieplarnianych 27 państw Unii Europejskiej o 95%1.

W przyszłym roku Komisja Europejska zaprezentuje dokument 2050 Energy Vision, w którym przedstawi możliwe scenariusze zaopatrzenia Europy w energię do roku 2050.

„Zaopatrzenie Europy w energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych jest technicznie wykonalne, opłacalne ekonomicznie i może przynieść wymierne korzyści dla gospodarek, innowacyjności, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu. Apelujemy do Komisji Europejskiej aby wśród przedstawionych w przyszłym roku scenariuszy zaopatrzenia Europy w energię do roku 2050, znalazł się także plan zakładający 100% udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” – powiedziała Julia Michalak, koordynator Kampanii Klimat i Energia Greenpeace Polska.

Także Polska musi zauważyć, że nasza gospodarka pozostanie w tyle jeśli rząd będzie w dalszym ciągu propagował sentymentalne myślenie o niezastąpionej roli węgla w polskim energy-mixie. Blokowanie przez Ministerstwo Finansów przyjęcia ustawy o efektywności energetycznej, brak Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Gospodarki czy notoryczne niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych na Polskę przez dyrektywę o promocji energii ze źródeł odnawialnych to jedynie niektóre z przejawów lekceważenia przez nasz kraj kwestii związanych o ochroną klimatu i bezpieczeństwem energetycznym.

„Do końca czerwca Polska miała obowiązek dostarczyć do Komisji Europejskiej Plan Działań osiągnięcia 15% udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do roku 2020, jednak nasz kraj oficjalnie zapowiedział, że będzie w stanie przekazać dokument dopiero pod koniec sierpnia. Wersja Planu Działań rozwoju skierowana do konsultacji społecznych zawierała szereg niespójności i nie gwarantowała osiągnięcia przez Polskę wyznaczonego celu. Mamy nadzieję, że Ministerstwo dobrze wykorzysta dodatkowy czas i pod koniec sierpnia dostarczy Komisji dokument wysokiej jakości, wyznaczający bardziej ambitny cel udziału energii odnawialnej i przygotowany w oparciu o właściwą metodologię" – dodaje Michalak.

Przypisy:
1. W stosunku do roku 1990.


Raport dostępny jest w dziale Publikacje zagraniczne

źródło: Greenpeace
www.greenpeace.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej