Aktualności

Liczba lokalnych inicjatyw na rzecz klimatu rośnie (15885)

2013-07-02

Drukuj

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Informowania o Rozwoju Lokalnym (AEIDL) opublikowało raport o lokalnych europejskich inicjatywach zmierzających do ochrony klimatu – Europe in transition, local communities leading the way to a low-carbon society. Stowarzyszenie zidentyfikowało ponad 2000 tego rodzaju inicjatyw w 13 krajach Europy, a to na pewno nie wszystkie, bo ich liczba stale rośnie! Wśród zidentyfikowanych przedsięwzięć dostrzeżono także polski projekt „Dobry klimat dla powiatów".

Raport przedstawia najważniejsze spostrzeżenia dotyczące rozwoju inicjatyw lokalnych na rzecz ochrony klimatu, które często mają znacznie szerszy proekologiczny charakter. W publikacji zawarto także omówienie najważniejszych inicjatyw oraz krajowych sieci projektów z każdego obserwowanego Państwa. Przedsięwzięcia będące w kręgu zainteresowania twórców raportu mają głównie praktyczny, a nie polityczny, charakter.

Najważniejsze trzy grupy lokalnych inicjatyw, które doczekały się swoich krajowych sieci, to tzw. ruch „transition", Globalna Sieć Ecovillages (GEN) oraz działania oparte na filozofii Permaculture. Pierwsze dwa z wymienionych typów obejmują prawie 1000, czyli połowę wszystkich zidentyfikowanych lokalnych inicjatyw. Wśród zidentyfikowanych inicjatyw znalazł się także projekt z Polski – Dobry klimat dla powiatów, który zmierza do realizacji lokalnych proklimatycznych projektów w ok. 90 powiatach w Polsce na bazie przeprowadzonych w nich debat lokalnych.

Krajowy opis najważniejszych lokalnych inicjatyw dotyczy 10 krajów: Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Szwecji, Holandii, Portugalii, Niemiec, Hiszpanii, Polski i Danii. Wśród wartych szerszego opisu inicjatyw lokalnych znalazły się m.in.:

- inicjatywa transition z brytyjskiego miasta Totnes – pierwsza tego typu inicjatywa w Europie i kolebka zasad rozwoju ruchu „transition";

- irlandzka modelowa Ecovillage w Cloughjordan;

- pierwsza francuska farma wiatrowa oparta na zasadach lokalnej ekonomii społecznej w Beganne w Brytanii;

- w 100% zaopatrywana w energię ze źródeł odnawialnych duńska wyspa Samsoe.

AEIDL chce na podstawie raportu zawiązać szerszą współpracę pomiędzy tego typu inicjatywami w skali europejskiej. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się 13 Czerwca 2013 w Brukseli, na którym wytyczono drogę do zawiązania takiego porozumienia. Polskę reprezentował w tym gronie Instytut na rzecz Ekorozwoju, lider projektu „Dobry klimat dla powiatów".

Zapraszamy do lektury całego raportu AEIDL i śledzenia dalszych losów lokalnych inicjatyw na rzecz klimatu w Europie i w Polsce.

http://www.aeidl.eu/images/stories/pdf/transition-final.pdf

 

Autor: Wojciech Szymalski


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej